Veľký reštart

€19.50

Autor: Juraj Bednár, podnikateľ a hacker
Ako uvažovať v prostredí neistoty a adaptovať sa na veľké zmeny.

Mäkká väzba.
Jazyk: slovenský

V prípade kúpy tovaru právnickou osobou je potrebné do poznámky uviesť IČO, DIČ a v prípade platcov DPH aj IČ DPH.