Novinka z oblasti právnickej literatúry


 


Druhý diel učebnice Právo informačných a komunikačných technológií sa venuje predovšetkým verejnoprávnej časti tohto právneho odvetvia. Nájdeme v nej podrobný výklad oblastí, ako je elektronický výkon verejnej moci (e-Government), mediálne právo v digitálnej spoločnosti, elektronické komunikácie vrátane ochrany súkromia, kybernetická bezpečnosť a kybernetická kriminalita. Osobitne sú analyzované regulačné výzvy nových technológií, kde sa na príklade umelej inteligencie a internetu vecí vysvetľujú základné postuláty a otázky pri právnej úprave technologických výdobytkov. Popri menovaných verejnoprávnych témach je vysvetlená aj oblasť elektronického obchodu. Podobne ako pri prvom zväzku, aj táto učebnica obsahuje viacero QR odkazov na multimediálny obsah. Okrem toho v nej nájdete množstvo praktických príkladov a odkazov na bohatú judikatúru.