V dňoch 25.2. - 4.3.2022 čerpáme dovolenku. Distribúcia ani osobný odber sa v tomto termíne neuskutoční.

Kontaktná adresa a fakturačné údaje:

TINCT, s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
email: tinct@tinct.sk
IČO: 44 897 855
DIČ: 202 287 2489
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v. č. 100041/B