Kontaktná adresa a fakturačné údaje:

TINCT, s. r. o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
IČO: 44 897 855
DIČ: 202 287 2489
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v. č. 100041/B 


Osobný odber kníh len na základe predchádzajúcej notifikácie emailom alebo SMS s pokynmi na vyzdvihnutie.
V prípade potreby dohodnutia individuálneho termínu nás neváhajte kontaktovať.
email: tinct@tinct.sk