Právo informačných a komunikačných technológií 2

€18.20

Autori: Andraško, Daňko, Dražová, Gyurász, Mesarčík, Munk, Sopúchová

V prvom zväzku Práva informačných a komunikačných technológií, ktorý vyšiel v roku 2020, sa pozornosť venovala skôr všeobecným otázkam a niektorým obchodným aspektom. Druhý zväzok dáva viac dôraz na verejnoprávne aspekty tohto právneho odvetvia. Nájdete tu podrobný výklad oblastí ako je elektronický výkon verejnej moci (e-Government), mediálne právo v digitálnej spoločnosti, elektronické komunikácie vrátane ochrany súkromia, kybernetická bezpečnosť a kybernetická kriminalita. Osobitná kapitola sa týka regulačných výziev nových technológií, kde sa na príklade umelej inteligencie a internetu vecí vysvetľujú základné postuláty a otázky pri právnej úprave technologických výdobytkov. Podobne ako prvý zväzok, aj tento obsahuje viacero QR odkazov na multimediálny obsah, odkazy na právne predpisy, judikatúru a ďalšie informačné zdroje.
Publikácie Právo informačných a komunikačných technológií 1 a 2 privítajú študenti, advokáti aj široká verejnosť zaujímajúca sa o nové technológie a právo v kyberpriestore. 

eGovernment

Ochrana súkromia v elektronických komunikáciách

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická kriminalita

Elektronické dôkazy

Zodpovednosť elektronických médií

Prejavy na sociálnych sieťach

Umelá inteligencia

Internet vecí

Priebeh elektronického obchodu

Ochrana spotrebiteľa v rámci elektronického obchodu


Mäkká väzba.
Počet strán: 328
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2021

Zľava: študent disponujúci zľavovým kupónom si môže uplatniť zľavu jeho vložením v poslednom okne pred odoslaním objednávky. Zľava sa odpočíta z celkovej sumy 1 kusu tovaru.
V prípade kúpy viacerých kusov kníh je pre účely kumulácie zliav potrebné realizovať objednávku emailom na tinct@tinct.sk alebo uviesť požiadavku na zľavu do poznámky a my Vás budeme kontaktovať.

V prípade kúpy tovaru právnickou osobou je potrebné do poznámky uviesť IČO, DIČ a v prípade platcov DPH aj IČ DPH.