Právo duševného vlastníctva

€18.20

Autorské, patentové, dizajnové, známkové právo a ďalšie oblasti práva duševného vlastníctva spracované moderným a pútavým spôsobom zohľadňujúcim platnú právnu úpravu aj relevantnú judikatúru. V knihe sú rozobraté témy ako napríklad licenčné zmluvy, zamestnanecký a školský režim, ochrana a vymožiteľnosť, otázky medzinárodného práva a vybrané aplikačné problémy. Pozornosť sa venuje aj kolektívnej správe práv, právnym aspektom plagiátorstva, sprístupňovaniu záverečných a kvalifikačných prác, obmedzeniu prístupu k informáciám a ďalším oblastiam. Kniha má slúžiť primárne potrebám študentov vysokoškolského štúdia práva, zaiste ju však využijú aj účastníci rozličných kurzov, študenti umelecky a mediálne zameraných odborov, študenti žurnalistiky, politológie, priemyselného dizajnu či informačných technológií, ako aj odborníci realizujúci sa profesijne v oblasti práva alebo kreatívneho priemyslu.

 

Autorka, JUDr. Zuzana Adamová, PhD. je odborníčkou na právne aspekty v oblasti nových technológií, kyberpriestoru, ochrany osobných údajov a duševného vlastníctva. Je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite, Právnickej fakulte a pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co. 

ISBN:  978-80-973544-0-4
vydavateľ: TINCT
jazyk: slovenský
väzba: pevná
počet strán 224
rozmery: 15,3 x 21,7 x 2 cm

Zľava: študent disponujúci zľavovým kupónom si môže uplatniť zľavu jeho vložením v poslednom okne pred odoslaním objednávky. Zľava sa  odpočíta z celkovej sumy 1 kusu tovaru.
V prípade kúpy viacerých kusov kníh je pre účely kumulácie zliav potrebné realizovať objednávku emailom na tinct@tinct.sk alebo uviesť požiadavku na zľavu do poznámky a my Vás budeme kontaktovať.

V prípade kúpy tovaru právnickou osobou je potrebné do poznámky uviesť IČO, DIČ a v prípade platcov DPH aj IČ DPH.