Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 5

€0.00

Piate číslo publikácie Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo (2021). Nájdete v ňom články na témy prebiehajúcich zmien v právnej úprave kybernetickej bezpečnosti, autorského práva z pohľadu internetových užívateľov v EÚ, USA a Japonsku, ďalej transpozície DSM smernice a práv vydavateľov periodických publikácií, ale aj informácie o aktuálnej rozhodovacej činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti priemyselného vlastníctva, či prehľad vybraných rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti práva informačných technológií a duševného vlastníctva.

Samostatne nepredajné.

Zdarma pri nákupe publikácie Právo duševného vlastníctva (2020) alebo Právo informačných a komunikačných prostriedkov (2020 alebo 2021) - treba vložiť do košíka.

Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-568-0232-8