Medzinárodné právo súkromné - 3. doplnené vydanie

€45.00

Autori: P. Lysina, M. Haťapka, K. Burdová a kol.

Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného reflektuje na najnovšie zmeny v tejto oblasti práva. V knihe sú vysvetlené najnovšie zmeny zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, no svoju pozornosť upriamuje aj na právo EÚ ovplyvňujúce slovenský právny poriadok. Ide o prvú učebnicu na Slovensku, ktorá prichádza s analýzou nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (nariadenie Brusel IIb). Učebnica je vhodná pre študentov práva, zároveň ide o cenný zdroj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac a porozumieť súčasnému vývoju v tomto zložitom a rýchlo sa meniacom právnom odvetví.


Tvrdá väzba
Počet strán: 592

V prípade kúpy tovaru právnickou osobou je potrebné do poznámky uviesť IČO, DIČ a v prípade platcov DPH aj IČ DPH.